Kategoriler

Türler

Kullanıcı İşlemleri

E-Bülten

Hakkımızdaki gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen E-Posta bültenimize abone olun.

Mini Anket

Hangi sıklıkta kitap okursunuz?
Bu anket 5778 kez oylanmıştır.

Duyurular

Bilgilendirme

Visa Mastecard Güvenli Alışveriş Comodo Positive SSL PTT Kargo

Milli Mücadelede Trabzon

İndirimli Fiyatı8,00TL
Havale Fiyatı7,60TL
Piyasa Fiyatı10,00TL
Kazancınız %20 | 2TL
İzlemeye Al

ÖNSÖZ
GİRİŞ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA TRABZON VE RUS İŞGALİ
BİRİNCİ BÖLÜM
TRABZON VE YÖRESİNİN RUS İŞGALİNDEN KURTARIL MASINDAN MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN SAMSUN'A ÇI KIŞINA KADAR GEÇEN DÖNEMDE DURUMU VE GELİ ŞEN OLAYLAR (12 ŞUBAT 1918-19 MAYIS 1919)
A.Trabzon ve Yöresinin Rus İşgalinden Kurtarılması ve Kurtuluş tan Sonraki Durumu
1 - Trabzon ve Yöresinin Rus İşgalinden Kurtarılması
2 - Rusların Trabzon ve Yöresindeki Tahribatı ve Bölgeye Yapılan Yardımlar
B.Trabzon ve Yöresinin Rus İşgalinden Kurtarılmasından Sonra Gelişen Olaylar
1 - Bölgedeki Bazı İdâri, Siyâsi ve Askeri Faaliyetler
2 - Mondros Mütârekesi'nden Sonra Trabzon ve Yöresinde Rumluk ve Ermenilik Teşkiline Dair İlk Faaliyetler
a.Mütâreke'den Sonra Trabzon ve Yöresinde Bir Pontus Rum Devletinin Kurulmasını Amaçlayan Faaliyetler
b.Mütâreke Sonrasında Trabzon'a Yönelik Ermeni Faaliyetleri
C.Trabzon ve Yöresinde Milli Uyanış ve Milli Mücadele Hare ketlerinin Başlaması
1- Milli Uyanışta Rol Oynayan Faktörler ve Milli Teşkilatlanma Yolunda Bazı Faaliyetler
2- Trabzon ve Yöresiyle İlgili Olarak Kurulmuş Cemiyetler
ve Faaliyetleri a.Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
b.Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
c.Trabzon ve Havalisi Müdafaa-i Milliye Cemiyeti d.Lâz Tekâmül-ı Milli Cemiyet-i Hayriyesi
e.Trabzon-Rize Cemiyet-i Hayriyesi
İKİNCİ BOLUM
MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN SAMSUN'A ÇIKIŞINDAN T.B.M.M.'NİN AÇILIŞINA KADAR GEÇEN DÖNEMDE TRABZON VE YÖRESİNİN DURUMU VE MİLLİ MÜCA DELE FAALİYETLERİ
A.İzmir'in İşgalinin Trabzon ve Yöresindeki Tepkileri ve Mustafa Kemal Paşa'nın Bölgeyle İlgili Temasları
1 - İzmir'in İşgalinin Trabzon ve Yöresindeki Tepkileri
2 - Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkmasından Sonra Trabzon ve Yöresiyle İlgili Temasları
B. Trabzon ve Yöresinde Muhaceretten Dönenlerin Durumu ve Yardım Faaliyetleri
C. Bölgenin İdâri ve Siyâsi durumu ve Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin Faaliyetleri
D.Milli Kuvvetlerin ve İşgalci Devletlerin Trabzon ve Yöresindeki Askeri Faaliyetleri
1 - Kuvây-ı Milliye Hareketleri
2 - III. Kafkas Tümeni'nin ve İşgalci Devletlerin Bölgedeki Faaliyetleri
E.Trabzon ve Yöresinde Rumluk ve Ermenilik Teşkiline Dair Faaliyetler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
T.B.M.M.'NİN AÇILIŞINDAN MİLLİ KURTULUŞ SAVA- ŞI'NIN SONLARINA KADAR GEÇEN DÖNEMDE TRAB ZON VE YÖRESİNİN DURUMU VE MİLLİ MÜCADELE FAALİYETLERİ
A.İktisâdi ve Sosyal Durum
B.İdâri, Siyâsi Faaliyetler ve Cereyan Eden Olaylar
1- İttihatçıların Trabzon ve Yöresindeki Faaliyetleri ve Sonuçları
2- Diğer İdâri ve Siyâsi Faaliyetler ve Cereyan Eden Olaylar
C.Milli Mücadele Hareketleri ve İşgalci Güçlerin Faaliyetleri
1- Trabzon ve Yöresinde Milli Tezahürat ve Milli Mücadeleye Yapılan Yardımlar
2- Milli Kuvvetlerin ve İşgalci Devletlerin Askeri Faaliyetleri
D.Trabzon ve Yöresinde Rumluk ve Ermenilik Teşkiline Dair Son Faaliyetler ve Sonuçları
SONUÇ EKLER
KISALTMALAR
BİBLİYOGRAFYA
GENEL DİZİN
Kayıt No #7946
Kategori Yeni Kitap
Tür Tarih
Matbaa Adı Türk Tarih Kurumu Basımevi
Kargo Süre 2 - 8 İş Günü
Kaçıncı Baskı 1
ISBN 9751604168
Genel Özellikler 1. h., orijinal karton kapağında
Etiket Tarih, Yakın Tarih,
Dizi Adı XVI / 63; Atatürk ve Yeni Türkiye
Dil Türkçe
Cilt / Sayfa 323 s.
Boyutlar 17x24
Basım Yılı 1991
Basım Yeri Ankara